Hướng Dẫn Add Host Pixel Shop Để Tải Game Trên Tinfoil

Hướng Dẫn anh em add host The Pixel Shop để tải game bằng app Tinfoil trên Nintendo Switch Hack:

Link Discord Pixel Shop: https://discord.gg/pixelshop

  • Tinfoil: là ứng dụng hỗ trợ tải game trực tiếp trên máy Nintendo Switch Hack.
  • Host: cụ thể ở đây là Host Pixel Shop, là server chứa game. Tinfoil sẽ kết nối tới những host mà anh em đã add vào để tải game từ đó. Nếu trong Tinfoil không tải được game thì 90% do anh em chưa add host hoặc các host đang được bảo trì. 
  • Host khác, không phức tạp như Tinfoil, anh em làm tương tự, đến bước nhập thông tin host anh em nhập như sau:

    • Protocl: Http
    • Host: chuonganhgamestore.tk
    • Title: Chuong Anh Gamestore