[ YÊU CẦU ĐÃ ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN PSN, MÁY KẾT NỐI INTERNET VÀ CÓ SẴN USB CHỨA DỮ LIỆU DATA ĐỂ CẬP NHẬT PES 2020 ]

Bước 1:

  • Quý khách vui lòng update lên vesion mới nhất của đĩa PES 2020. ( Khi vào game hệ thống sẽ hỏi bạn có muốn update PES 2020 không? ” Update leter và update now ” -> Chọn ” Update Now ” ). [ Nếu không có câu hỏi này thì đĩa của bạn đã ở vesion mới nhất, bạn có thể chuyển qua bước tiếp theo ]

Bước 2:.

  • Vào Game.
  • Chọn Settings -> Edit -> Import/Export
  • Chọn Import Team: Trong Select File sẽ chứa các dữ liệu để update PES 2020. Chọn tất cả File: ” Select All File, Nút chữ nhật ” -> Tích vào “Apply Player and squad data” và ” Overwriting Images files of same name” -> OK
  • Đợi save “Import Team” hơn 100 files.
  • Sau đó ” Back ” ra khỏi mục ” Import Team ” và chọn mục ” Import Competition ” : Trong Select File sẽ chứa các dữ liệu để update logo đội. Chọn tất cả File: ” Select All File, Nút chữ nhật ” -> Tích vào ” Overwriting Images files of same name ” -> OK
  • Đợi save ” Import Competition ” hơn 50 files
  • Sau đó ” Back ” về mục ” Edit Menu ” -> Save -> Overwrite this data -> YES  ( Để lưu lại dữ liệu chúng ta vừa update )
  • Sau khi ” Save ” xong chúng ta ” Back ” ra ngoài, máy sẽ hỏi ” Finish editing and return to Top Menu? ” ( Bạn muốn kết thúc phần đang chỉnh sửa và tiếp túc tới Menu chính phải không? ) -> Chọn YES

[ Sau khi hoàn tất các bước trên chúng ta đã cập nhật xong PES 2020, quý khách vào game và chơi bình thường ]