Hướng dẫn tạo tài khoản PSN hệ USA – PS4 – PS3 – PSvita – Playstation network account (ACCOUNT PSN)
How to create a new PSN Account (PC, MAC)
Các bạn làm theo thứ tự sau đây:

1. Chuẩn bị địa chỉ phù hợ với hệ của tài khoản Playstation mà bạn muốn đăng ký:
Mình ví dụ là muốn đăng ký tài khoản PSN hệ Mỹ (United States).

Địa chỉ USA :
Street: Box 64 (không nhất thiết phải đúng)
City: Portland
Postal Code: 97266
State: Oregon (Miễn phí thuế)
Country: United States

Tham khảo thêm PSN là gì tại đây: https://gamestation.vn/digital-code/psn-gift-cards
Bạn nào muốn đăng ký tài khoản PSN indo hoặc Sing hoặc HK thì tự kiếm địa chỉ phù hợp bằng cách search từ khóa bằng google như là: Hotel Jakarta address, Singapore address …

Hướng Dẫn Tạo tài khoản PSN

2. Tiến hành đăng ký:
Vào website của Sony theo link này: https://account.sonyentertainmentnetwork.com/login.action
Hoặc vào thẳng: https://account.sonyentertainmentnetwork.com/liquid/reg/account/create-account!input.action

Điền thông tin như hình dưới đây:

Tiếp theo nhập captcha, đánh dấu đồng ý với điều lệ sử dụng dịch vụ của PSN, rồi nhấn I Agree như hình bên dưới:

Tiếp theo bạn sẽ được dẫn vào màn hình giao diện chờ kích hoạt như hình dưới.
Lưu ý bước này chưa click tiếp tục vội mà bạn mở email ra kích hoạt tài khoản đã:

Mở email của bạn ra kiếm cái email mà PSN gửi cho bạn:

Vào trong mail thì click vào kink kích hoạt:
Kích hoạt thành công thì nó báo thế này:

Tiếp theo quay lại màn hình chờ nhấn Continue như hình dưới:

Vào bên trong bạn nhấn Update thông tin tài khoản như hình dưới:

Tiếp theo điền thông tin tài khoản ONLINE ID, là tên online để kết bạn và người ta sẽ nhìn thấy tên đó của bạn:

Tiếp theo điền tên bạn, chọn câu hỏi bảo mật và câu trả lời:

Tiếp theo điền địa chỉ của bạn như thông tin của cái địa chỉ đã chuẩn bị:

Tiếp theo phần nó hỏi add phương thức thanh toán, chọn không add như hình dưới:

Tiếp theo phần nhận tin tức bỏ hết đi đừng chọn nhận tin rác làm gì, nhấn Finish là hoàn thành việc tạo tài khoản PSN rồi đó.