Tay Cầm Xbox One S Wireless Controller + Cable USB for Windows dành cho PC. Với cable kết nối đi kèm là Sản phẩm mới thừa hưởng những cải tiến về thiết kế. Và hiệu năng so với mẫu tay cầm Xbox 360. Hứa hẹn nâng cao hơn nữa khả năng trải nghiệm của game thủ đối. Với Game trên trên hệ máy PC như FIFA 18, FIFA 19, FIFA ONLINE 4,…