Thẻ Game eShop (hay còn gọi là Nintendo eShop Gift Card) là loại thẻ trả trước được phát hành bởi Nintendo. Khi các bạn nạp thẻ Nintendo eShop vào Account Nintendo. Thì tài khoản Nintendo của bạn sẽ có tiền, gọi là số dư tài khoản (Account Blance). Mỗi khi bạn mua game hay bản mở rộng từ hệ thống của Nintendo. Hệ thống sẽ trừ dần số tiền trong tài khoản của bạn.