Xbox One là một máy chơi game cầm tay, sản xuất bởi Microsoft. Máy là thiết bị kế thừa chiếc Xbox 360. Được giới thiệu vào ngày 21 tháng 5 năm 2013. Và là thiết bị thế hệ thứ ba trong gia đình Xbox.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.