Game Nintendo Switch là định dạng dựa trên bộ nhớ flash. Được sử dụng để phân phối thực tế trò chơi điện tử cho các máy chơi trò chơi của Nintendo. Các thẻ trò chơi trông giống với cả hai phiên bản nhỏ và mỏng hơn là HuCard của Hudson.