Thẻ PSN US là thẻ nạp trước, cho phép bạn mua và tải xuống trò chơi DLC. Cũng như xem online phim và nghe nhạc có bản quyền. Nếu chiếc đĩa game PS4 của bạn là hệ US. Thì bạn bắt buộc phải tạo một tài khoản trên PSN cùng hệ để có thể mua các gói DLC cũng như sử dụng .