Máy PS4 Cũ được bán tại 34gameshop ra đời đã thể hiện một bước chuyển mình trong chính văn hóa của Sony. Họ đã trở nên khiêm nhường hơn thời điểm ra mắt PS3. Chiếc máy PS4 đã được định giá vừa phải, tăng thêm nhiều game độc quyền. Và tối đa hóa lợi ích người dùng. Chính vì thế nó đã thành công vượt ngoài mong đợi của chính nhà sản xuất.